Fördelarna med Sports Massage

Sports massage rapporteras ha många positiva effekter i idrottare. Sports massage kan användas pre-prestanda, post-prestanda, under utbildning eller för rehabilitering. […]